Historia

      Korzenie naszego Koła należy datować na dzień 4.10.1945 roku kiedy to decyzją Warszawskiego Starostwa Powiatowego  wody rzeki Bugo – Narew zostały wydzierżawione Związkowi Zawodowemu gminy Nieporęt z siedzibą w Zegrzu, które gospodarowało wodami w  przybliżeniu obecnego Zalewu Zegrzyńskiego. Była to jedna z pierwszych po II Wojnie Światowej legalna organizacja zrzeszająca miłośników wędkarstwa i ochrony przyrody. W roku 1947 opiekę nad tym akwenem przejęło nowo powstałe Chłopsko Robotnicze Towarzystwo Wędkarskie NAREW w Zegrzu. Jednak już w roku 1949 działalność Towarzystw Wędkarskich zostaje zawieszona decyzją Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy. W dniu 19.03.1950 roku powołano do życia Polski Związek Wędkarski i w ramach tzw. I Zjazdu uchwalono Statut, Godło i Regulamin Sportowy a Towarzystwa Wędkarskie przekształcono w Koła PZW. Dzień ten został przyjęty jako data powstania również naszego Koła, jest też od 2008 roku ustanowiony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZW Dniem Wędkarza.W roku 1960 rozpoczęto na naszym terenie budowę zapory we wsi Dębe i spiętrzanie wód Narwi oraz uchodzącego doń Bugu. Budowę ukończono w 1964 roku, w jej wyniku powstało Jezioro Zegrzyńskie (inaczej Zalew Zegrzyński) będący akwenem pod opieką naszego Koła. Przyczyniło się to do rozwoju naszego regionu jako zaplecza turystyczno wypoczynkowego przede wszystkim dla stolicy, w znacznym jednak stopniu zwiększyło presję wędkarską na te wody i zmusiło naszych wędkarzy do zintensyfikowania działań zmierzających do ochrony rybostanu i środowiska naturalnego.
     Decyzją wójta gminy Nieporęt od 2.01.2004 roku dzierżawimy na siedzibę Koła lokal w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 13. Obecnie  zrzeszamy  1403 członków  i prowadzimy szeroko pojętą działalność statutową. Przez te lata przewinęła się przez nasze Koło wielka liczba  pasjonatów wędkarstwa i pełnych zaangażowania działaczy chętnych ofiarować naszemu środowisku swój prywatny czas, nierzadko środki i pracę dla dobra otaczającej nas natury. Ten krótki rys historyczny niech będzie okazją aby im wszystkim podziękować i docenić ich pracę wspominając również tych którzy odeszli z naszego grona.