Karta wędkarska

 W praktyce aby uzyskać kartę wędkarską  należy:

A) Przyswoić sobie przepisy zawarte w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniach wykonawczych Ministertwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zaznajomić się z zestawem pytań egzaminacyjnych >>TUTAJ<<.

B) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb, w siedzibie Koła PZW Nr 22 w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 13, przy czym egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem  miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "ustawy o rybactwie" ). Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:

1) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, 
2)
wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 30 zł (blankiet do pobrania >>TUTAJ<< ), przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z opłaty. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym. 

C) Udać się do starostwa powiatowego - właściwego względem miejsca zamieszkania - i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej - tzn.:

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie karty wędkarskiej (na miejscu),
2) zaświadczenie egzaminacyjne uzyskane z komisji egzaminacyjnej Koła PZW, 
3) aktualna fotografia do karty wędkarskiej, 
4) potwierdzenie wpłaty za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł (kasa urzędu powiatowego).

D) Z wydaną kartą wędkarską udać się do Koła PZW – celem wniesienia opłaty członkowskiej i za wędkowanie:

Wymagane dokumenty:

1)   karta wędkarska,

2)   aktualna fotografia do legitymacji członkowskiej, 

3)  Członek zwyczajny:

  • opłata normalna

posiadać przy sobie  pieniądze w kwocie100 zł (składka członkowska) i 150 zł (opłata za wody nizinne), a ponadto 5 zł (legitymacja członkowska), 25 zł (opłata wpisowa dla członka zwyczajnego) czyli łącznie 280 zł. (nie ma możliwości wnoszenia opłat kartą płatniczą/kredytową).

  •  opłata ulgowa (młodzież szkolna i studenci 16-24 lata)

posiadać przy sobie  pieniądze w kwocie 50 zł (składka członkowska) i 75 zł(opłata za wody nizinne), a ponadto 5 zł (legitymacja członkowska), 25 zł (opłata wpisowa dla członka zwyczajnego) czyli łącznie 155 zł. (nie ma możliwości wnoszenia opłat kartą płatniczą/kredytową).

    Członek uczestnik (14-16 lat):
posiadać przy sobie  pieniądze w kwocie – 25 zł (składka członkowska) i 38 zł (opłata za wody nizinne), 12 zł (opłata wpisowa dla członka uczestnika) czyli łącznie 75 zł (nie ma możliwości wnoszenia opłat kartą płatniczą/kredytową).

4) Opłaty

 

 

 

 Opracowano na podstawie: ompzw.pl

Wasze komentarze (0)